Simon Sikes

Simon Sikes


 

Twitter: @simonsikes

Instagram: @simon.sikes

DOB: December 7, 2000

Hometown: Atlanta, GA

Team: Legacy Autosport/Marotti Autosport